w Aktualności, Aktualności Tenisowe
Tenisowy Turniej Gmin- Szukamy tenisowych talentów
26.09.2015
Pałac Brzeźno
 
Impreza adresowana jest do dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej z gmin: Prusice, Trzebnica i Oborniki Śląskie  oraz ich  rodzin. Celem imprezy jest wyłonienie  najbardziej uzdolnionych  sportowo dzieci, które otrzymają tenisowe stypendia- darmowy cykl szkoleniowy ufundowany przez Burmistrzów Gmin i ProActive

Dzieci będą rywalizować w konkurencjach sportowych- tory przeszkód, o stypendia tenisowe oraz, w kategorii drużynowej, o puchar dla gminy.
Zapraszamy dzieci na odpowiednią godzinę w zależności od kategorii wiekowej
UWAGA: OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA DZIECI (formularz zgłoszeniowy- www.palacbrzezno.pl,)
 
KLASY 1- GODZ. 10.00
KLASY 2- GODZ. 12.00
KLASY 3-GODZ. 14.00
 
Do udziału w imprezie dzieci zapraszane są poprzez małe eventy, organizowane  w szkołach, na których dostają  zaproszenia do wzięcia udziału w turnieju i reprezentowania gminy.. Następnie rodzice rejestrują dzieci na stronie internetowej.
 
W tym samym czasie na terenie Pałacu będą zorganizowane liczne atrakcje dla rodzin: Akademia Golfa- nauka gry i konkursy z nagrodami, możliwość zwiedzenia Pałacu, Strefy Spa oraz całego ośrodka.
Każde dziecko, które weźmie udział w imprezie i zechce reprezentować swoją gminę  otrzyma nagrodę.
 
Organizatorami imprezy jest Pałac Brzeźno oraz firma ProActive, świadcząca usługi szkoleniowe z zakresu nauki tenisa ziemnego. Patronat honorowy objęli Burmistrzowie trzech najbliższych gmin: Prusic- Igor Bandrowicz, Trzebnicy- Marek Długozima oraz Obornik Śląskich – Arkadiusz  Poprawa
 
!!!W przypadku niepogody impreza odbędzie się na zadaszonych terenach przypałacowych!!!
 
Informacje i zapisy:
www.palacbrzezno.pl, e-mail: recepcja@palac-brzezno.pl; tel: 713125977
www.proactive-trzebnica.pl
 
Nie zwlekaj – zgłoś swoje dziecko już dziś to Tenisowego Turnieju Gmin!
 
 
 
[contact-form-7 id=”5206″ title=”TURNIEJ TENISOWY DLA DZIECIAKÓW”]

Zrzut ekranu 2015-09-7 o 15.09.13

 

 

Regulamin imprezy sportowo- rekreacyjnej Tenisowy Turnieju Gmin- Szukamy Tenisowych Talentów

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w imprezie Tenisowy Turniej Gmin- Szukamy Tenisowych Talentów, zwanej dalej imprezą .

 1. Organizatorem imprezy są: Pałac Brzeźno, ProActive i Gradi Golf Club
 2. Patronat nad imprezą objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Trzebnicy i Obornik Śląskich
 3. Impreza organizowana jest na terenie Pałacu Brzeźno, Brzeźno 1, 55-110 Prusice, zwanej w dalszej części regulaminu obiektem
 4. Impreza odbywa się na terenie obiektu w terminie 26.09.2015- sobota w godz. 10.00-16.00
 5. Celem imprezy jest:

  – wyłonienie najbardziej uzdolnionych sportowo dzieci i przyznanie im tenioswych stypendiów

  – promocja i upowszechnienie Tenisa Ziemnego oraz Golfa wśród dzieci w wieku 6-9 lat

  – promocja aktywnego spędzania czasu wolnego

  – promocja Pałacu Brzeźno jako miejsca do spędzania czasu wolnego dla rodzin

 6. Program imprezy- dostępny na : www.palacbrzezno.pl, www.proactive-trzebnica.pl
 7. Uczestnikiem imprezy jest może zostać każde, zgłoszone wcześniej przez rodzica, dziecko zamieszkałe na terenie gmin: Prusice, Trzebnica i Oborniki Śląskie w wieku 6-9 lat- 1-3 klasa szkoły podstawowej
 8. Zgłoszenie dziecka do Turnieju oraz pobyt osób towarzyszących dziecku w dniu Imprezy oznacza zgodę na nieodpłatne utrwalanie i wykorzystanie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem bądź używaniem, zapisu audio oraz zdjęć w środkach masowego przekazu w trakcie, jak i po zakończeniu imprezy.
 9. Udział w imprezie jest bezpłatny zarówno dla dziecka, biorącego udział w Turnieju, jak i osób mu towarzyszących, pod warunkiem zaakceptowania zasad niniejszego regulaminu oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu
 10. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wcześniejsza rejestracja dziecka drogą telefoniczną, mailową bądź za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Liczba uczestników jest ograniczona. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi każdorazowo po każdej kategorii wiekowej
 11. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przybycia na godzinę startu odpowiedniej dla dziecka kategorii wiekowej
 12. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, przestrzegać niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, a w szczególności przestrzegać zakazu:

  – wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych

  – wnoszeniu i posiadaniu narzędzi i sprzętów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy

  – wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych, oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych

  – wnoszenia i posiadania środków odurzających i psychotropowych

 13. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu oraz wypraszane
 14. Rodzice/ opiekunowie dzieci zgłaszając je do turnieju oświadczają że:

  – zgłaszane przez nich dzieci nie posiadają żadnych przeciwwskazań do aktywności fizycznej

  – biorą udział we wszystkich przygotowanych atrakcjach na własna odpowiedzialność

 15. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego oraz przepisów ogólnych bhb i p..
 16. Wszyscy uczestnicy w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych zobowiązani są zastosować się do poleceń przekazywanych przez organizatora, pracowników służb porządkowych, Policji, Pogotowani i straży pożarnej
 17. Zakazuję wkraczania na tereny nie przeznaczone dla uczestników imprezy
 18. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzję rozstrzygające podejmuje organizator
 19. Nagrody:

  – głównymi nagrodami w Turnieju są tenisowe stypendia dla najbardziej uzdolnionych sportowo dzieci

  – ponadto każdy uczestnik otrzymuje nagrody za uczestnictwo: zestawy pamiątkowe, słodycze oraz napoje

 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zostawione lub zgubione w czasie trwania imprezy
 21. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych organizatorów oraz udostępniony w czasie trwania imprezy

 

 

1.09.2015

Organizatorzy Imprezy

 

 
Zapraszamy do Kontaktu

Wypełnij poniższy formularz, lub zadzwoń do nas: +48 609 270 075

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać