REGULAMIN POLA GOLFOWEGO GRADI GOLF

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu – pola golfowego, kortów tenisowych, parku, budynków oraz korzystające z urządzeń i wyposażenia zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby wchodzące na pole golfowe zobowiązane są zgłosić się do recepcji pola golfowego.
 3. Wszystkie osoby przebywające na polu golfowym maja obowiązek wywieszenia karty członkowskiej Gradi Golf Club lub biletu wstępu w widocznym dla Marshalla miejscu.
 4. Dodatkowo wszystkie osoby przebywające na terenie pola golfowego i obiektu hotelowego mają obowiązek zastosować się do poleceń pracowników obsługi pola golfowego.
 5. Osoby, które nie przestrzegają regulaminu, bądź poleceń obsługi pola golfowego mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu przebywają na nim na swój koszt i ryzyko. Gradi Golf Club nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zniszczenia mienia i urazy.
 7. Dzieci nie mogą przebywać na terenie pola golfowego oraz obiektów hotelowych bez opieki osób dorosłych.
 8. Na polu golfowym obowiązuje zakaz gry piłkami z driving range pod rygorem usunięcia z pola.
 9. Na pole golfowe nie można wprowadzać zwierząt.
 10. Należy zachować szczególną ostrożność przebywając w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Należy poruszać się wyłącznie po przeznaczonych do tego celu ścieżkach.
 11. Z pola mogą korzystać golfiści posiadający Zieloną Kartę lub Kartę Hcp związku golfa. Na terenie pola golfowego obowiązują zasady R&A oraz reguły lokalne Gradi Golf Club.
 12. Prosimy o przestrzeganie etykiety golfowej dotyczącej stroju oraz zachowania na polu golfowym
Zapraszamy do Kontaktu

Wypełnij poniższy formularz, lub zadzwoń do nas: +48 609 270 075

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać